Ochrana osobních údajů pro Erotickykontakt.cz

Erotickykontakt.cz využívá Vaše registrační údaje za účelem informování uživatele o změnách, novinkách a dalších důležitých produktech. Uživatel souhlasí s tím, že jeho emailová adresa může být použita pro marketingové účely. Jedná se zejména o externí produkty a přenosové systémy. Pokud si už nepřejete dostávat námi zasílané informace můžete se kdykoliv odhlásit k odběru. Pro tento účel najdete v každém emailu příslušný link určený k odhlášení.
InterMax Polska SP. z o.o.
Plac Solidarności 1/3/5 L. 347
PL 53-661 Wrocław